• 13 USD 30-40-70-107 sqm
  Dien Bien Phu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 30 - 40 - 82 sqm
  Dien Bien Phu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 42 USD 300-500-1500 sqm
  60-62 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1 (60-62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1), Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 23 USD 200-500-1000 sqm
  Ben Nghe Ward, 75 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Bến Nghé Quận 1 Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 31 USD 150-220-500 sqm
  Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 24 USD 100-200-500-1000 sqm
  Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 35 USD 120-250-300-500 sqm
  Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 37 USD 60-100-200-1000 sqm
  Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 37 USD 500-1170 sqm
  Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 45-75-90-175 sqm
  Hai Ba Trung Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 30-60-100 sqm
  Nam Quoc Cang Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 50-100-150-200 sqm
  Hoang Sa Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 37-70-100-160 sqm
  Ky Con Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 30- 50-70 sqm
  Ky Con Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 27 USD 100-250-350-850 sqm
  Ky Con Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 30- 60 -100 sqm
  Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 30-50-80 sqm
  Le Thi Hong Gam Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 18 USD 100-200-300-400 sqm
  Nguyen Trung Truc Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 20.5 USD 100-200-300-400 sqm
  Mac Dinh Chi Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 223-340-421-520 sqm
  Mac Dinh Chi Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 40-90-150-300 sqm
  Nam Ky Khoi Nghia Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
info@officespaceforlease.vn
0989377033