• 18 USD 80-160-230 sqm
  Phùng Khắc Khoan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 17 USD 40-50-65-80-180 sqm
  Nguyễn Hữu Cầu, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 17 USD 80-180-200-380 sqm
  Cách Mạng Tháng, phường 10, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 25 USD 100-200-280 sqm
  Yersin, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 13 USD 30-40-70-107 sqm
  No. 85, Dien Bien Phu street, Dakao ward, District 1, Ho Chi Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 13 USD 30 - 40 - 82 sqm
  No. 85, Dien Bien Phu street, Dakao ward, District 1, Ho Chi Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 42 USD 300-500-1500 sqm
  60-62 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1 (60-62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1), Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 33 USD 200-500-1000 sqm
  Ward, 75, Hotel Majestic, 1 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 31 USD 150-220-500 sqm
  Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 24 USD 100-200-500-1000 sqm
  Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 35 USD 120-250-300-500 sqm
  Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 37 USD 60-100-200-1000 sqm
  Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 37 USD 500-1170 sqm
  Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 45-75-90-175 sqm
  31-33 Hai Ba Trung Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 14 USD 30-60-100 sqm
  Nam Quốc Cang, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 12 USD 50-100-150-200 sqm
  3/5 Hoang Sa, Ward Dakao, District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 20 USD 37-70-100-160 sqm
  Ký Con, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 17 USD 30- 50-70 sqm
  Ký Con, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 28 USD 100-250-350-850 sqm
  Ký Con, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 15 USD 30- 60 -100 sqm
  Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 30-50-80 sqm
  55/34 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bìn, Quận 1, Hồ Chí Minh 710200, Vietnam

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
info@officespaceforlease.vn
0989377033