• 20 USD 55-80-129-220 sqm
  Nguyễn Gia Thiều, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 17 USD 30-75-110-270 sqm
  Nguyễn Gia Thiều, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 20 USD 30-60-80-100-180 sqm
  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 15 USD 30-60-80-100 sqm
  Huỳnh Tịnh Của, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 15 USD 100-250-300-500 sqm
  Cao Thắng, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 18 USD 72-186-250-342 sqm
  Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 28 USD 200-300-390 sqm
  Nguyễn Thị Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 16 USD 40-92-105-150 sqm
  Võ Văn Tần, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 25 USD 115-200-400 sqm
  Nguyễn Thị Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 27 USD 300-750-924-2000 sqm
  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 20 USD 70-110-128 sqm
  Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 16 USD 100-300-500 sqm
  Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 16 USD 50-80-100 sqm
  Cao Thắng Street, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 100-150-210 sqm
  Vo Thi Sau Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 50-100-150 sqm
  Vo Thi Sau Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 50-100-190 sqm
  Truong Dinh Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 20-60-100 sqm
  Ba Huyen Thanh Quan Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 19 USD 100-200-350 sqm
  Ba Huyen Thanh Quan Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 100-200-374 sqm
  Ky Dong Street, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 18 USD 100-200-350 sqm
  Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 14 USD 50-100-150 sqm
  Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
info@officespaceforlease.vn
0989377033