• 18 USD 100-200-300 sqm
  Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 18 USD 762-1100-2200 sqm
  Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 10 USD 70 -110 -170 sqm
  234 Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, VietnamTran Hưng Dao Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 50-100-175 sqm
  Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 50-70-110 sqm
  Pham Ngoc Thach Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 18 USD 50-70-115 sqm
  Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 19 USD 160-200-240-480 sqm
  De Tham Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 50-70-100 sqm
  Cach Mang Thang 8 Street, Ward 10, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 200-300-559 sqm
  Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 23 USD 100-200-500 sqm
  Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 22 USD 150-200-600 sqm
  Vo Van Tan Street, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 28 USD 150-200-400 sqm
  Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6 , District 3, Ho Chi Minh City.
 • 35 USD 250-300-500-1000 sqm
  Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 29 USD 500-700-1200 sqm
  Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 60- 120- 160 sqm
  Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7 , District 3, Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 200- 300- 500 sqm
  Cach Mang Thang Tam Street, Ward 4 , District 3, Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 150- 200- 350 sqm
  Dien Bien Phu Street, Ward 6 , District 3, Ho Chi Minh City.
 • 19 USD 100 - 200- 500 sqm
  Pham Ngoc Thach Street, Ward 6 , District 3, Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 200-300-500-650 sqm
  Cao Thang Street, Ward 7 , District 3, Ho Chi Minh City.
 • 21 USD 150-200-500-1000 sqm
  Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 22 USD 130-200 -400 -600 sqm
  Ham Nghi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
info@officespaceforlease.vn
0989377033