• 9 USD 50 -100 -200 sqm
  Hoang Van Thu Street, Ward 9,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 210– 268– 330 sqm
  Huynh Van Banh Street, Ward 11 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 160- 180- 300 sqm
  Nguyen Van Troi Street, Ward 12 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 100-300-400-500 sqm
  Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 120-225-360-400-1000 sqm
  Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 40-60-70-100 sqm
  Bach Dang, Ward 2, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 18 USD 100-200-350 sqm
  Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 14 USD 50-100-150 sqm
  Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 200-500-815 sqm
  Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 187-263-315-625-950 sqm
  Hoang Van Thu, Ward 1, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 100-300-500 sqm
  Ly Chinh Thang Street, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 19 USD 100-150-240 sqm
  Dien Bien Phu Street, Ward 3, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 50-70-100 sqm
  Dien Bien Phu Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 60-70-100-125 sqm
  Bach Dang, Ward 2, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 50-90-130 sqm
  Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 110 - 180 - 246 sqm
  Tran Huy Lieu Street, Ward 12 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 9 USD 70-100-200 sqm
  Le Van Sy, Ward 1, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 100-155-245 sqm
  Yen The, Ward 2, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 50-80-120 sqm
  Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 10 USD 100-150-200-260 sqm
  Pho Quang, Ward 2, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 18 USD 100-200-295 sqm
  Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
support@vnreal.vn
0989377033