• 17 USD 80-120-190 sqm
  Pham Ngoc Thach Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 50-70-110 sqm
  Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 100-200-300 sqm
  Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 18 USD 300-420-500 sqm
  Nguyen Huu Canh Street, Ward 21, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 45-110-150 sqm
  Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 100-200-600 sqm
  Ngo Tat To Street, Ward 22, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 8 USD 45-55-90-140 sqm
  Le Quang Dinh Street, Ward 11, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 40-57-100-187 sqm
  Le Quang Dinh Street, Ward 11, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 25 USD 150-200-300-1000 sqm
  Nguyen Trai Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 25 USD 100-150-200-283 sqm
  Ham Nghi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 70-150-270 sqm
  Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 18 USD 150-200-300-380 sqm
  Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC.
 • 16 USD 80-135-150-515 sqm
  Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 21 USD 96 sqm
  Nam Ky Khoi Nghia Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC.
 • 16 USD 150-350-610 sqm
  Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 157-191-470-485 sqm
  D1 Street, Ward 25, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 80-120-200-400 sqm
  Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC.
 • 10 USD 35-45-65-160 sqm
  Nguyen Cuu Van Street, Ward 17, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 25 USD 80-100-250-500 sqm
  Nguyen Dinh Chieu Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 300-400-700-1500 sqm
  Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 150 -200 -263 sqm
  Pho Duc Chinh Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
info@officespaceforlease.vn
0989377033