• 12 USD 157-191-470-485 sqm
  D1 Street, Ward 25, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 80-120-200-400 sqm
  Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC.
 • 10 USD 35-45-65-160 sqm
  Nguyen Cuu Van Street, Ward 17, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 25 USD 80-100-250-500 sqm
  Nguyen Dinh Chieu Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 300-400-700-1500 sqm
  Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 150 -200 -263 sqm
  Pho Duc Chinh Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 18 USD 100-200-300 sqm
  Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 18 USD 762-1100-2200 sqm
  Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.
 • 10 USD 70 -110 -170 sqm
  234 Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, VietnamTran Hưng Dao Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 50-100-175 sqm
  Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 50-70-110 sqm
  Pham Ngoc Thach Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 18 USD 50-70-115 sqm
  Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 19 USD 160-200-240-480 sqm
  De Tham Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 50-70-100 sqm
  Cach Mang Thang 8 Street, Ward 10, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 200-300-559 sqm
  Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 23 USD 100-200-500 sqm
  Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 22 USD 150-200-600 sqm
  Vo Van Tan Street, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 28 USD 150-200-400 sqm
  Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6 , District 3, Ho Chi Minh City.
 • 35 USD 250-300-500-1000 sqm
  Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 29 USD 500-700-1200 sqm
  Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 60- 120- 160 sqm
  Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7 , District 3, Ho Chi Minh City.

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
info@officespaceforlease.vn
0989377033