• Office in ho chi minh
Search: Find an office in Ho Chi Minh City
 • Office in ho chi minh
 • 25 USD 382- 600- 1200 Sqm
  7 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 16 USD 30 - 25 - 40 - 50 - 100 - 250 Sqm
  4 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 24 USD 95 - 110 - 205 - 500 Sqm
  56 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 42 USD 500-1000 Sqm
  5 Công trường Mê Linh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 42 USD 300-500-1500 Sqm
  60-62 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1 (60-62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1), Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 33 USD 200-500-1000 Sqm
  Ward, 75, Hotel Majestic, 1 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 32 USD 150-220-500 Sqm
  Việt Nam, Ho Chi Minh City, District 1, Ton Duc Thang St, Room 1206
 • 26 USD 100-200-500-1000 Sqm
  Việt Nam, Ho Chi Minh City, District 1, Ton Duc Thang St, Room 1206
 • 42 USD 120-250-300-500 Sqm
  34 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
 • 42 USD 60-100-200-1000 Sqm
  Level 46, Bitexco Financial Tower, No.2 Hai Trieu Street, Ben Nghe ward,, District 1,, Ho Chi Minh, Hồ Chí Minh 710095, Việt Nam
 • 42 USD 500-1170 Sqm
  Room 1206, 2A-4A Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 20 USD 223-340-421-520 Sqm
  Mac Dinh Chi Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 9 USD 50-100 Sqm
  Phan Xich Long Street, Ward 7 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 50-100-200 Sqm
  Phan Dang Luu Street, Ward 7 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 60- 70- 90- 200 Sqm
  Nguyen Van Troi Street, Ward 10 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 8 USD 50-80-100-150 Sqm
  Huynh Van Banh Street, Ward 14 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 100 -150- 200 Sqm
  Nguyen Kiem Street, Ward 4 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 8 USD 56 -80 Sqm
  Hoang Van Thu Street, Ward 8 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 95- 170 - 455 Sqm
  Huynh Van Banh Street, Ward 15 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 100- 230 Sqm
  Truong Quoc Dung Street, Ward 10 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 29 USD 500-700-1200 Sqm
  Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 60- 120- 160 Sqm
  Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7 , District 3, Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 200- 300- 500 Sqm
  Cach Mang Thang Tam Street, Ward 4 , District 3, Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 150- 200- 350 Sqm
  Dien Bien Phu Street, Ward 6 , District 3, Ho Chi Minh City.
 • 19 USD 100 - 200- 500 Sqm
  Pham Ngoc Thach Street, Ward 6 , District 3, Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 200-300-500-650 Sqm
  Cao Thang Street, Ward 7 , District 3, Ho Chi Minh City.
 • 21 USD 150-200-500-1000 Sqm
  Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 22 USD 130-200 -400 -600 Sqm
  Ham Nghi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 21 USD 100-154-200-426 Sqm
  Nguyen Thi Minh Khai Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 100-200-300-400 Sqm
  Ton That Tung Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 23 USD 100-200-300-626 Sqm
  Nguyen Van Cu Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, HCMC.
 • 41 USD 150-300-500-1000 Sqm
  Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC.
 • 50 USD 300-500-1000 Sqm
  Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC.
 • 27 USD 200-300-500-1000 Sqm
  Nguyen Thi Minh Khai Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC.
 • 22 USD 100-200-533-1100 Sqm
  Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 35 USD 220-350-500 Sqm
  Dong Khoi Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC.
 • 34 USD 80-100-250-500 Sqm
  Le Lai St., Ben Thanh Ward, District 1, HCMC.

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
support@vnreal.vn
0989377033