• 25 USD 70 - 100 - 250 sqm
  114 Ham Nghi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 24 USD 200-300-400-500 sqm
  Tran Hung Dao Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 23 USD 105-170-205-380 sqm
  82B, Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 30 USD 100-200-300-400 sqm
  53A Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 19 USD 230- 350- 485 sqm
  Cong Quynh Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 100-150-300-1500 sqm
  Nguyen Dinh Chieu Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 28 USD 117-150-200-500 sqm
  15/1A-15A/57A Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 15 USD 100-150- 197 sqm
  Pham Hong Thai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 100– 78– 95– 90 sqm
  Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 25 USD 100- 200– 300 sqm
  Pham Ngoc Thach Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 18 USD 40-60-80 sqm
  67, Dinh Tien Hoang Street, Da Kao Ward, District 1, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 30 USD 200-300-500-1000 sqm
  Hai Ba Trung Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 34 USD 160-182- 225 sqm
  Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 100-300-600 sqm
  Mac Dinh Chi Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 26 USD 150- 200- 500-700 sqm
  7th Floor, 146 Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Phường Nguyễn Thái Bìn, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 15 USD 200-350-400 sqm
  Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 100 - 213 - 500 sqm
  Pasteur Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 60-80-100 sqm
  Tran Quang Khai Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 286- 350- 572 sqm
  Ngo Van Nam Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 22 USD 66-100-140 sqm
  140 Ly Tu Trong Street, Ben Thanh Ward, District 1, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 28 USD 100-500-910 sqm
  Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
info@officespaceforlease.vn
0989377033