• 18 USD 150-200-300-380 sqm
  Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC.
 • 21 USD 96 sqm
  Nam Ky Khoi Nghia Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC.
 • 17 USD 80-120-200-400 sqm
  Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC.
 • 25 USD 80-100-250-500 sqm
  Nguyen Dinh Chieu Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 150 -200 -263 sqm
  Pho Duc Chinh Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 10 USD 70 -110 -170 sqm
  234 Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, VietnamTran Hưng Dao Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 19 USD 160-200-240-480 sqm
  De Tham Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 35 USD 250-300-500-1000 sqm
  Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 29 USD 500-700-1200 sqm
  Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 21 USD 150-200-500-1000 sqm
  Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 22 USD 130-200 -400 -600 sqm
  Ham Nghi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 21 USD 100-154-200-426 sqm
  Nguyen Thi Minh Khai Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 100-200-300-400 sqm
  Ton That Tung Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 23 USD 100-200-300-626 sqm
  Nguyen Van Cu Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, HCMC.
 • 41 USD 150-300-500-1000 sqm
  Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC.
 • 50 USD 300-500-1000 sqm
  Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC.
 • 27 USD 200-300-500-1000 sqm
  Nguyen Thi Minh Khai Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC.
 • 35 USD 220-350-500 sqm
  Dong Khoi Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC.
 • 34 USD 80-100-250-500 sqm
  Le Lai St., Ben Thanh Ward, District 1, HCMC.

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
support@vnreal.vn
0989377033