• 25 USD 207, 500, 750 sqm
  292 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 30 USD 250-680-920 sqm
  5 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 32 USD 78-118-192 sqm
  Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 27 USD 550-800-1100 sqm
  Điện Biên Phủ, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 26 USD 371-560-920 sqm
  Cách Mạng Tháng, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 17 USD 100-150-288 sqm
  Điện Biên Phủ, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 18 USD 50-100-150-200 sqm
  Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 19 USD 50-120-150-180 sqm
  Ward 5, 229 Võ Văn Tần, phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 22 USD 150-170-220 sqm
  Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 18 USD 55-80-129-220 sqm
  Nguyễn Gia Thiều, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 16 USD 30-75-110-270 sqm
  Nguyễn Gia Thiều, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 20 USD 30-60-80-100-180 sqm
  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 15 USD 30-60-80-100 sqm
  Huỳnh Tịnh Của, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 17 USD 100-250-300-500 sqm
  Cao Thắng, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 18 USD 72-186-250-342 sqm
  Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 28 USD 200-300-390 sqm
  Nguyễn Thị Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 16 USD 40-92-105-150 sqm
  Võ Văn Tần, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 25 USD 115-200-400 sqm
  Nguyễn Thị Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 27 USD 300-750-924-2000 sqm
  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 20 USD 70-110-128 sqm
  Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 16 USD 100-300-500 sqm
  Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
support@vnreal.vn
0989377033