• 26 USD 37-51-60-192 sqm
  Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 9 USD 50-100 sqm
  Phan Xich Long Street, Ward 7 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 50-100-200 sqm
  Phan Dang Luu Street, Ward 7 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 60- 70- 90- 200 sqm
  Nguyen Van Troi Street, Ward 10 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 8 USD 50-80-100-150 sqm
  Huynh Van Banh Street, Ward 14 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 100 -150- 200 sqm
  Nguyen Kiem Street, Ward 4 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 8 USD 56 -80 sqm
  Hoang Van Thu Street, Ward 8 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 95- 170 - 455 sqm
  Huynh Van Banh Street, Ward 15 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 100- 230 sqm
  Truong Quoc Dung Street, Ward 10 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 80-100- 180 sqm
  Tran Huy Lieu Street, Ward 8 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 23 USD 100-150-300 - 500 sqm
  Nguyen Van Troi Street, Ward 4 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 100 -210 sqm
  Nguyen Van Troi Street, Ward 4,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 8 USD 50-100-150 sqm
  Dao Duy Anh Street, Ward 9,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 9 USD 50 -100 -200 sqm
  Hoang Van Thu Street, Ward 9,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 210– 268– 330 sqm
  Huynh Van Banh Street, Ward 11 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 160- 180- 300 sqm
  Nguyen Van Troi Street, Ward 12 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 110 - 180 - 246 sqm
  Tran Huy Lieu Street, Ward 12 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
support@vnreal.vn
0989377033