• 11 USD 30-40-50-73-86-100-200-300 sqm
  Xuân Hồng, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 13 USD 63-92-155-200 sqm
  Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 180-200-300-540 sqm
  Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 60-86-169-200 sqm
  136 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 10 USD 50-80-120-160 sqm
  30 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 12 USD 100-200-400-580 sqm
  Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 71-107-167-220 sqm
  Ly Thuong Kiet, Ward 6, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 200-300-400-500 sqm
  Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 100-300-400-500 sqm
  Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 120-225-360-400-1000 sqm
  Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 40-60-70-100 sqm
  Bach Dang, Ward 2, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 20 USD 187-263-315-625-950 sqm
  Hoang Van Thu, Ward 1, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 60-70-100-125 sqm
  Bach Dang, Ward 2, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 9 USD 70-100-200 sqm
  Le Van Sy, Ward 1, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 100-155-245 sqm
  Yen The, Ward 2, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 10 USD 100-150-200-260 sqm
  Pho Quang, Ward 2, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 100-200-290 sqm
  Pho Quang, Ward 2, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
support@vnreal.vn
0989377033