• 10 USD 50-80-120-160 sqm
  30 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 12 USD 100-200-400-580 sqm
  Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 8 USD 50-80-100-150 sqm
  Huynh Van Banh Street, Ward 14 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 71-107-167-220 sqm
  Ly Thuong Kiet, Ward 6, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 100 -150- 200 sqm
  Nguyen Kiem Street, Ward 4 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 8 USD 56 -80 sqm
  Hoang Van Thu Street, Ward 8 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 95- 170 - 455 sqm
  Huynh Van Banh Street, Ward 15 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 100- 230 sqm
  Truong Quoc Dung Street, Ward 10 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 80-100- 180 sqm
  Tran Huy Lieu Street, Ward 8 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 100-300-500 sqm
  Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 16 USD 50-80-100 sqm
  Cao Thắng Street, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 23 USD 100-150-300 - 500 sqm
  Nguyen Van Troi Street, Ward 4 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 100-150-210 sqm
  Vo Thi Sau Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 50-100-150 sqm
  Vo Thi Sau Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 50-100-190 sqm
  Truong Dinh Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 20-60-100 sqm
  Ba Huyen Thanh Quan Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 19 USD 100-200-350 sqm
  Ba Huyen Thanh Quan Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 100-200-374 sqm
  Ky Dong Street, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 200-300-400-500 sqm
  Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 100 -210 sqm
  Nguyen Van Troi Street, Ward 4,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 8 USD 50-100-150 sqm
  Dao Duy Anh Street, Ward 9,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
support@vnreal.vn
0989377033