• 20 USD 120-250-402-552 sqm
  Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 10 USD 300-600-1000 sqm
  Đồng Văn Cống, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 12 USD 85-110-150 sqm
  Đường Số 66, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 12 USD 75-86-100 sqm
  An Phú, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 13 USD 100-130 sqm
  Nguyen van huong, district 2
 • 18 USD 80-160-230 sqm
  Phùng Khắc Khoan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 17 USD 40-50-65-80-180 sqm
  Nguyễn Hữu Cầu, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 17 USD 80-180-200-380 sqm
  Cách Mạng Tháng, phường 10, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 22 USD 100-200-280 sqm
  Yersin, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 18 USD 55-80-129-220 sqm
  Nguyễn Gia Thiều, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 16 USD 30-75-110-270 sqm
  Nguyễn Gia Thiều, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 20 USD 30-60-80-100-180 sqm
  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 15 USD 30-60-80-100 sqm
  Huỳnh Tịnh Của, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 17 USD 100-250-300-500 sqm
  Cao Thắng, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 18 USD 72-186-250-342 sqm
  Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 28 USD 200-300-390 sqm
  Nguyễn Thị Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 16 USD 40-92-105-150 sqm
  Võ Văn Tần, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 25 USD 115-200-400 sqm
  Nguyễn Thị Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 27 USD 300-750-924-2000 sqm
  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 20 USD 70-110-128 sqm
  Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 13 USD 30-40-70-107 sqm
  No. 85, Dien Bien Phu street, Dakao ward, District 1, Ho Chi Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
support@vnreal.vn
0989377033