• 24 USD 60-100-130-200 sqm
  18/13/1 Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 12 USD 30-50-70-100 sqm
  Nguyen Van Thu Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 18 USD 70 - 100 - 175 sqm
  Dien Bien Phu Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 45 - 97 sqm
  Cong Quynh Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 25 USD 45-75-90-170 sqm
  31-33 Hai Ba Trung Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 19 USD 230-260-300...800 sqm
  Dinh Tien Hoang Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
 • 15 USD 100-150-180-200 sqm
  Mai Thi Luu Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 42 USD 100- 200- 769 sqm
  Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 23 USD 200 - 320 sqm
  Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 42 USD 200-300-400-500 sqm
  Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 24 USD 109-200-400-500 sqm
  Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 25 USD 100-150-250-420 sqm
  Nguyen Thi Minh Khai Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 28 USD 95-200-300 sqm
  Pasteur Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 23 USD 90-175-250 sqm
  Hai Ba Trưng Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 31 USD 60-80-100-160 sqm
  114 Ham Nghi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 17 USD 60-90-100-140 sqm
  84, Ho Tung Mau Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 37 USD 200-400-600 sqm
  33 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 45 USD 400-600-800-1000 sqm
  33 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 26 USD 100-200-300 sqm
  33 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 30 USD 200-300-500-1000 sqm
  Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 27 USD 100-200-400 sqm
  Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
support@vnreal.vn
0989377033