• 18 USD 50-100-200-350 sqm
  Ngo Gia Tu Street, Ward 2, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 63-135-185 sqm
  Dien Bien Phu Street, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 80-100-300-800 sqm
  7 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, VietnamThanh Thai Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 30-50-80-100 sqm
  Tran Thien Chanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 85-100-200 sqm
  Hong Linh Street, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 110-200-250 sqm
  223/3 Nguyen Tieu La street, ward 8, district 10, Ho Chi Minh city, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 20 USD 500-1000-1900 sqm
  Cach Mang Thang Tam Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 100-150-230 sqm
  To Hien Thanh Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 50-70-90 sqm
  Nguyen Gian Thanh Street, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 1000-2000-3700 sqm
  Xa Lo Ha Noi Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 200-300-400-500 sqm
  Xa Lo Ha Noi Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 400 - 553 sqm
  Xa Lo Ha Noi Street, Thao Diem Ward, District 2, Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 80-100-150 sqm
  Tran Nao Street, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 300- 500- 700 sqm
  Xa Lo Ha Noi Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 70-150- 200 sqm
  Xa Lo Ha Noi Street,Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City.
 • 9 USD 50-100 sqm
  Phan Xich Long Street, Ward 7 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 63-92-155-200 sqm
  Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 180-200-300-540 sqm
  Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 60-86-169-200 sqm
  136 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 16 USD 50-100-200 sqm
  Phan Dang Luu Street, Ward 7 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 60- 70- 90- 200 sqm
  Nguyen Van Troi Street, Ward 10 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.

Office for lease in Ho Chi Minh

Office for rent in Ho Chi Minh

Office space for Lease

Office space for rent

office for lease
office for rent
support@vnreal.vn
0989377033