Kết quả tìm được 322 Office For Lease
 • 9 USD 50-100-140 sqm

  Sogetraco Building

  Dang Van Ngu Street, Ward 10 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 63-92-155-200 sqm

  Sabay Tower

  Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 180-200-300-540 sqm

  Aloha Building

  Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 60-86-169-200 sqm

  Transviet Tower

  136 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 16 USD 50-100-200 sqm

  M-Star Building

  Phan Dang Luu Street, Ward 7 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 60- 70- 90- 200 sqm

  Ly An Building

  Nguyen Van Troi Street, Ward 10 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 10 USD 50-80-120-160 sqm

  CNC Building

  30 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 12 USD 100-200-400-580 sqm

  Betrimex Building

  Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 8 USD 50-80-100-150 sqm

  Kinh Luan Building

  Huynh Van Banh Street, Ward 14 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 71-107-167-220 sqm

  Vien Dong Building

  Ly Thuong Kiet, Ward 6, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 100 -150- 200 sqm

  Golden Bee Building

  Nguyen Kiem Street, Ward 4 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 8 USD 56 -80 sqm

  Dong A Building

  Hoang Van Thu Street, Ward 8 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 70-100 sqm

  Duc Nhan Building

  Phan Xich Long Street, Ward 2 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 10 USD 80-120 sqm

  New Star Building

  Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 8 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 200-300 sqm

  Phu Nhuan Plaza

  Tran Huy Lieu Street, Ward 15,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 95- 170 - 455 sqm

  Viet A Chau Building

  Huynh Van Banh Street, Ward 15 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 100- 230 sqm

  Sonata Building

  Truong Quoc Dung Street, Ward 10 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 80-100- 180 sqm

  Ariang Tower

  Tran Huy Lieu Street, Ward 8 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 9 USD 50 - 100 - 200 sqm

  Gia Thy Building

  Dao Duy Anh Street, Ward 4 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 100- 145-200 sqm

  Lutaco Building

  Nguyen Van Troi Street, Ward 4 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 50- 100- 150- 250 sqm

  Vimadeco Building

  Nguyen Van Troi Street, Ward 4 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
support@vnreal.vn
0989377033