Kết quả tìm được 322 Office For Lease
 • 12 USD 30-50-70-100 sqm

  PTV Office House

  Mai Thi Luu Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 24 USD 60-100-130-200 sqm

  Lien Viet Building

  18/13/1 Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 12 USD 30-50-70-100 sqm

  Nam Phuong Building

  Nguyen Van Thu Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 18 USD 70 - 100 - 175 sqm

  Duong Anh Building

  Dien Bien Phu Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 45 - 97 sqm

  Iwa Square Building

  Cong Quynh Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 25 USD 45-75-90-170 sqm

  Lant Building

  31-33 Hai Ba Trung Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 19 USD 230-260-300...800 sqm

  Saigon Finance Center Building

  Dinh Tien Hoang Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
 • 15 USD 100-150-180-200 sqm

  Huy Son Building

  Mai Thi Luu Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 42 USD 100- 200- 769 sqm

  President Place

  Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 23 USD 200 - 320 sqm

  Viet Dragon Tower

  Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 42 USD 200-300-400-500 sqm

  Sunwah Tower Building

  Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 24 USD 109-200-400-500 sqm

  VTP Office Service Center

  Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 25 USD 100-150-250-420 sqm

  Golden Tower

  Nguyen Thi Minh Khai Street, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 28 USD 95-200-300 sqm

  PDD Building

  Pasteur Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 23 USD 90-175-250 sqm

  HBT Building

  Hai Ba Trưng Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 • 31 USD 60-80-100-160 sqm

  Empire Tower

  114 Ham Nghi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 17 USD 60-90-100-140 sqm

  Kim Xuan Gia Building

  84, Ho Tung Mau Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 37 USD 200-400-600 sqm

  Diamond Plaza

  33 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 45 USD 400-600-800-1000 sqm

  Kumho Asiana Plaza Saigon

  33 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 26 USD 100-200-300 sqm

  Central Plaza

  33 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 30 USD 200-300-500-1000 sqm

  Saigon Tower

  Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
support@vnreal.vn
0989377033