Kết quả tìm được 322 Office For Lease
 • 18 USD 100-150-250-625 sqm

  Saigon Port Building

  Nguyen Tat Thanh Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 100-150-250-500 sqm

  Khanh Hoi Building

  Ben Van Don Street, Ward 3, District 4, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 100-138-178-500 sqm

  Pax Sky V Building

  396-398 3 Tháng 2, Phường 12, hồ chí minh, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
 • 12 USD 65-80-95-135 sqm

  Mekong Building

  Le Hong Phong Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 10 USD 30-50-80-100 sqm

  Ereka Building

  105-107 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 18 USD 50-100-200-350 sqm

  Thien Nam Building

  Ngo Gia Tu Street, Ward 2, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 63-135-185 sqm

  TF Building

  Dien Bien Phu Street, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 80-100-300-800 sqm

  Hoang Anh Safomec Building

  7 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, VietnamThanh Thai Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 30-50-80-100 sqm

  Kim Hoan My Building

  Tran Thien Chanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 85-100-200 sqm

  Hong Linh Building

  Hong Linh Street, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 110-200-250 sqm

  Gia Phu Building

  223/3 Nguyen Tieu La street, ward 8, district 10, Ho Chi Minh city, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 20 USD 500-1000-1900 sqm

  Viettel Tower

  Cach Mang Thang Tam Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 100-150-230 sqm

  THT Building

  To Hien Thanh Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 13 USD 50-70-90 sqm

  NGT Building

  Nguyen Gian Thanh Street, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 1000-2000-3700 sqm

  Cantavil Premier Building

  Xa Lo Ha Noi Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 200-300-400-500 sqm

  The Vista Building

  Xa Lo Ha Noi Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 400 - 553 sqm

  Phu Nu Building

  Xa Lo Ha Noi Street, Thao Diem Ward, District 2, Ho Chi Minh City.
 • 11 USD 80-100-150 sqm

  GHB Tower

  Tran Nao Street, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 300- 500- 700 sqm

  Cao Oc Nhac Viet

  Xa Lo Ha Noi Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 70-150- 200 sqm

  The Galleria Metro 6

  Xa Lo Ha Noi Street,Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City.
 • 9 USD 50-100 sqm

  Ong&Ong Building

  Phan Xich Long Street, Ward 7 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
support@vnreal.vn
0989377033