Kết quả tìm được 322 Office For Lease
 • 14 USD 33-53 sqm

  Hoan Vu Building

  Hai Bà Trưng Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 16 USD 100-300-500 sqm

  IDC Building

  Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 20 USD 200-500-700 sqm

  VRG Building

  Hai Bà Trưng, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 16 USD 50-80-100 sqm

  Xury Building

  Cao Thắng Street, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 10.5 USD 100-150-300 sqm

  HaPhan Building

  Phan Xich Long Street, Ward 2 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 23 USD 100-150-300 - 500 sqm

  Centre Point Tower

  Nguyen Van Troi Street, Ward 4 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 100-150-210 sqm

  Octagon Building

  Vo Thi Sau Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 50-100-150 sqm

  NP Building

  Vo Thi Sau Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 50-100-190 sqm

  SCIC Building

  Truong Dinh Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 20-60-100 sqm

  Ruby Building

  Ba Huyen Thanh Quan Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 19 USD 100-200-350 sqm

  Minh Long Tower

  Ba Huyen Thanh Quan Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 100-200-374 sqm

  Song Da Building

  Ky Dong Street, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 200-300-400-500 sqm

  TTC Building

  Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
 • 17 USD 100 -210 sqm

  Nam Song Tien Tower

  Nguyen Van Troi Street, Ward 4,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 8 USD 50-100-150 sqm

  VMG Building

  Dao Duy Anh Street, Ward 9,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 9 USD 50 -100 -200 sqm

  Thai Binh House Building

  Hoang Van Thu Street, Ward 9,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 210– 268– 330 sqm

  Victoria court Building

  Huynh Van Banh Street, Ward 11 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 8 USD 84–130–180 sqm

  Ton Van Building

  Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 8 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 14 USD 160- 180- 300 sqm

  Intan Building

  Nguyen Van Troi Street, Ward 12 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 12 USD 80- 100- 300- 500 sqm

  Satra Eximland Plaza

  Phan Dang Luu Street, Ward 1 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
 • 15 USD 150 - 400 sqm

  PV Bank Building

  Phan Xich Long Street, Ward 2 ,Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
support@vnreal.vn
0989377033